Prioritetna dionica autoputa za Ministarstvo saobraćaja i pomorstva bila izazov i uspjeh u prethodne dvije godine