Uvaženi posjetioci,

Nakon napora koje su uložile generacije naših predaka, generacija kojoj pripadamo uz osjećanje časti, ponosa i zadovoljstva je svjedok početka realizacije jednog od najvećih projekata u istoriji naše Crne Gore, autoputa Bar-Boljare. Početak izgradnje autoputa Bar-Boljare je značajna prekretnica u našem daljem razvoju, jer će on pospiješiti privredni razvoj, omogućiti da se iskoriste njeni brojni razvojni potencijali, doprinijeće većoj regionalnoj povezanosti, što je jedan od preduslova za integraciju Crne Gore u porodicu evropskih zemalja.

Smještena na spoju Istoka i Zapada, na raskrsnici transkontinentalnih trgovinskih puteva, Crna Gora je u svom razvoju odolijevala brojnim izazovima i težila uvijek da prihvati i sublimira najviše znanje i najbolje vrijednosti, nastojeći pri tome da očuva svoju autentičnost, svjesna da samo zahvaljujući pregalačkom radu, znanju i vjeri u sebe može postići velike rezultate i ostvariti civilizacijski iskorak pridružujući se grupi visoko razvijenih zemalja.

Autoput Bar – Boljare, kao dio SEETO putnog pravca 4 (Vršac – Beograd – Podgorica – Bar) predstavlja produženje jednog od ključnih trans-evropskih koridora Bliski Istok – Istočni Mediteran.

Detaljnim prostornim planom autoputa Bar – Boljare, usvojenim 2008. godine, definisani su koridor i trasa autoputa dugog oko 170 km, kroz sljedeće lokacije: Ðurmani – tunel Sozina – Virpazar – Tanki Rt – Farmaci (Podgorica) – Smokovac (Podgorica) – Uvač – Mateševo – Andrijevica – Berane – Boljare, i prolazi kroz sljedeće crnogorske opštine: Bar, Podgorica, Cetinje, Kolašin, Andrijevica, Berane i Bijelo Polje. Detaljnim prostornim planom autoputa Bar-Boljare predviđena je i njegova etapna realizacija:

I faza: Smokovac-Mateševo,
II faza: Mateševo-Andrijevica i obilaznica oko Podgorice na potezu Smokovac – Tološi – Farmaci,
III faza: Andrijevica – Boljare,
IV faza: Podgorica – Đurmani.

Prioritetna dionica Smokovac-Mateševo je, nakon što su ispunjeni odgovarajući zakonski i ugovorni preduslovi, počela da se realizuje 11. maja 2015. godine. Projekat se realizuje na bazi Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Narodne Republike Kine o unapređenju saradnje u izgradnji infrastrukture, i Izmjena i dopuna pomenutog Sporazuma, a oba akta je ratifikovala Skupština Crne Gore. Nakon što je Vlada Crne Gore, razmatrajući tri ponude (kineskih kompanija China Communications Construction Company Ltd. (CCCC) / China Road and Bridge Corporation (CRBC), turskog konzorcijuma Dogus-Gulsan i američko-turskog konzorcijuma Bechtel-Enka) za projektovanje, izgradnju i finansiranje prioritetne dionice Smokovac-Uvač-Mateševo autoputa Bar-Boljare, ponudu kineskih kompanija China Communications Construction Company Ltd. (CCCC) i China Road and Bridge Corporation (CRBC) ocijenila prvorangiranom, zaključili smo najprije Okvirni sporazum, a potom pristupili pregovorima sa potencijalnim Izvođačem u cilju zaključenja Ugovora o projektovanju i izgradnji predmetne dionice autoputa Bar-Boljare. Prethodno su pripremljeni Idejni projekat, Projektni zadatak i Zahtjevi Investitora za ovu veoma zahtjevnu i sigurno najtežu dionicu autoputa ne samo u Crnoj Gori, već i regionu uopšte.

Geomorfološke odlike terena duž trase su veoma složene. Nadmorska visina varira od oko 50 m do maksimalnih 1.174 m. Prva trećina trase je u zoni nadmorske visine od 50 do 500 m, druga trećina od 500 do 1.000 m, i posljednja trećina od 1.000 do 1.174 m. Konfiguracija terena je takva da se brda i doline, nizije i jaruge smijenjuju na veoma maloj udaljenosti. Kao rezultat toga, prvih 41 km autoputa kroz Crnu Goru obuhvata veliki broj mostova i tunela.

Realizaciju prvih kilometara svog najznačajnijeg razvojnog projekta povjerili smo kineskim kompanijama, koje se nalaze na listi vodećih međunarodnih izvođača radova, China Communications Construction Company Ltd. (CCCC) i China Road and Bridge Corporation (CRBC) uz zaključenje Ugovora o preferencijalnom zajmu kineske EXIM banke, dok je nadzor nad realizacijom ovog projekta povjeren renomiranom francusko-italijanskom konzorcijumu INGEROP CONSEIL & INGENIERE-GEODATA Engineering S.p.A. a pravni konsultant je bila rumunska kompanija TUCA SBARCEA AND ASSOCIATES.

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva nastavlja aktivnosti na pripremi tehničke dokumentacije i za ostale pod-dionice autoputa Bar-Boljare, pri čemu će kvalitet, znanje, reference, primjena relevantnih standarda, i poštovanje domaćeg materijalnog prava biti jedina preporuka za izbor subjekata koji će učestvovati u njihovoj realizaciji.

Vlada Crne Gore, kao odgovoran Investitor, dosljedno primjenjuje sve relevantne propise Crne Gore, poštuje ugovorne odredbe i relevantne domaće i međunarodne standarde, i insistira da od svog partnera dobije najveći stepen kvaliteta u radu, a sve sa ciljem obezbjeđenja dobijanja tehničkih rješenja i kvaliteta izrade koji su neophodni za potpunu dugotrajnu funkciju i kompletnost radova na ovom našem najvrednijem i najznačajnijem razvojnom projektu. Sve izazove koji prate realiziju ovakvih projekata, koji bi se mogli označiti kao veliki i u okruženjima mnogo većim i razvijenijim nego što je to Crna Gora, nastojimo da rješavamo, a da pri tome ni u jednom trenutku pitanje kvaliteta, bezbjednosti i zaštite interesa Investitora ne dovodimo u pitanje, imajući pri tome kao jedan od lajtmotiva Konfučijevu izreku da oprezni rijetko griješe.

Putovanje prvim kilometrima autoputa će doprinijeti povećanju atraktivnosti Crne Gore za sve potencijalne strane investitore, označiti prekretnicu u daljem ekonomskom razvoju Crne Gore i biti snažan impuls dostizanju željenog nivoa standarda njenih građana.

Svako od nas ima svoju viziju razvoja naše Države, ali čvrsto vjerujem da svi imamo zajedničke strateške ciljeve, koje možemo ostvariti zajedničkim naporima. Svaka generacija je odgovorna za osiguranje osnova održivog razvoja, vodeći računa da generacijama koje dolaze ostavi daleko veće mogućnosti nego što ih je ona sama naslijedila. Samo uz vlastiti napredak, možemo i drugima pomoći, a to ne možemo postići bez razvijenog infrastrukturnog sistema, bez saobraćajnog integrisanja, prevazilazeći pri tome sva prostorna i vremenska ograničenja, mijenjajući istovremeno na taj način radikalno život svakog pojedinca. Tu smo da zajedno sa vama otkrivamo snagu za nove izazove i gradimo perspektivniju budućnost naše Crne Gore. Put je život.

Srdačno vaš,

Osman Nurković