Građevinske dozvole za izvođenje glavnih građevinskih radova na trasi

 

1 – Građevinska dozvola za pod-dionicu 1.1.1

2 – Građevinska dozvola za pod-dionicu 1.1.2

3 – Građevinska dozvola za pod-dionicu 1.1.3

4 – Građevinska dozvola za pod-dionicu 1.2

5 – Građevinska dozvola za pod-dionicu 1.3

6 – Građevinska dozvola za pod-dionicu 1.4

7 – Građevinska dozvola za pod-dionicu 2.1

8 – Građevinska dozvola za pod-dionicu 2.2

9 – Građevinska dozvola za pod-dionicu 2.3

10 – Građevinska dozvola za pod-dionicu 3.1

11 – Građevinska dozvola za pod-dionicu 3.2

12 – Građevinska dozvola za pod-dionicu 3.3

13 – Građevinska dozvola za pod-dionicu 3.4.1

14 – Građevinska dozvola za pod-dionicu 3.4.2

15 – Građevinska dozvola za pod-dionicu 4.1

16 – Građevinska dozvola za pod-dionicu 4.2

17 – Građevinska dozvola za pod-dionicu 4.3

18 – Građevinska dozvola za pod-dionicu 4.4.1

19 – Građevinska dozvola za elektro-mašinske instalacije

20 – Građevinska dozvola za prateće objekte

21 – Građevinska dozvola za vodosnabdijevanje

Građevinske dozvole za izvođenje radova na odlagalištima viška materijala iz iskopa

1 – Građevinska dozvola – I-09

2 – Građevinska dozvola I-12

3 – Građevinska dozvola – II-09

4 – Građevinska dozvola – II-10

5 – Građevinska dozvola – III-10A

6 – Građevinska dozvola – III-10B

7 – Građevinska dozvola – III-12

8 – Građevinska dozvola – III-13

9 – Građevinska dozvola – III-20

10 – Građevinska dozvola – IV-16A