Radovi na autoputu Bar-Boljare teku planiranom dinamikom, što se može vidjeti i na najnovijem snimku Bemax kompanije.

Tri mosta u potpunosti završena su završena, a spojen je i prvi segment Moračice.

Očekuje se da će most u potpunosti biti spojen do septembra ove godine.

Most Moračica biće dug 960 metara, a širok 23,4 metara. Nosiće ga pet stubova, od kojih će najviši biti 161 metar. Raspon od dna korita Morače do kolozovne konstrukcije iznosiće više od 200 metara.

Prva dionica auto-puta Bar-Boljare trebalo bi da bude završena sredinom 2020. godine.

CDM