Ministar Osman Nurković se tokom Internacionalnog Foruma za infrastrukturu i građevinske investicije, koji se održava  u Kini sastao sa Du Feom, direktorom kineske kompanije CRBC. Sagovornici su izrazili zadovoljstvo povodom ugovaranja radova na dijelu petlje Smokovac, vodosnadbijevanju i elektrosnadbijevanju na trasi autoputa.

Ministar Nurković podsjetio je na važnost dodatnog angažmana ljudi, mehanizacije i drugih potencijala kineske kompanije, kako bi se radovi završili u dogovorenom roku uz poštovanje najvećih standarda kvaliteta, čemu je i u prethodnom periodu poklanjana puna pažnja, uz maksimalnu kontrolu u svakoj fazi izvedenih radova.

Direktor CRBC-ija i ovom prilikom pokazao interesovanje za učesce u procedurama za izvođenje radova na slijedećim dionicama, u skladu sa domaćim zakonima koji regulišu oblast javnih nabavki, kao i evropskim standardima javnosti i transparentnosti. Takođe, izrazio je i spremnost da slijedeće dionice realizuju po principu privatnog javnog partnerstva.

Du Fe informisao je ministra Nurkovića da su ugovoreni radovi sa Vladom Srbije na dionici Preljina-Požega, a da se intenzivno  pregovara za narednu  dionicu od Požege do granice sa Crnom Gorom. Ministar Nurković je iskazao zadovoljstvo povodom ove informacije i dodao da cijeli projekat autoputa kroz Crnu Goru,  dobija puni smisao i veći značaj, kao i da je ovo još jedan demant oponentima ovog kapitalnog projekta, koji smatraju da je oduka Crne Gore da gradi  prioritetnu dionicu bila neracionalna.

Direktor CRBC-ija je najavio posjetu Crnoj Gori tokom jula, kako bi sagledao situaciju na terenu i dao konkretnu podršku u cilju rješavanja eventualnih izazova tokom realizacije projekta kao i uspješnom završetku projekta na zadovoljstvo svih.