Radovi na autoputu Bar-Boljare teku planiranom dinamikom, što se može vidjeti i na najnovijem snimku Bemax kompanije. Tri mosta u potpunosti završena su završena, a spojen je i prvi segment Moračice. Očekuje se da će most u potpunosti biti spojen …
OPŠIRNIJE